Minerva

Ett medborgar-forskningsprojekt
inom gamification och lärande

Minerva

Ett medborgarforskningsprojekt
inom gamification och lärande

Är du intresserad av att få en kostnadsfri utbildning i gamification och lärande samtidigt som du bidrar till forskning och utveckling?

Minerva är ett medborgarforskningsprojekt i samarbete mellan forskare på Högskolan i Skövde, Kristiania University and Center for Excellent IT Education, Göteborgs Universitet, Online Partner och Insert Coin. Projektledare är Adam Palmquist och Minerva är en del i hans avhandlingsprojekt vid Högskolan i Skövde. Ett av de grundläggande syftena med medborgarforskning är att allmänheten ges möjlighet att hjälpa forskare med olika frågeställningar. Samtidigt får medborgaren insyn och insikt i hur forskning går till. Din roll i projektet är att vara forskningsassistent. Din uppgift är att dela med dig av dina åsikter och observationer gällande gamificationverktyget Bossfight. I Minervaprojektet erbjuds du att engagera dig i fyra nivåer.

Deltagandet i forskningsprojektet Minerva är för dig som vill:

  • Få mer kunskap om gamification och lärande
  • Testa och se hur gamification fungerar genom ett modernt digitalt verktyg
  • Få ett bra exempel på hur du strukturerar onlineutbildningar
  • Vill bidra med dina tankar och funderingar till forskning inom gamification och lärande

Kursen med start den 2 juni är full. Vi återkommer med datum för nästa tillfälle.

Här kan du anmäla ditt intresse till nästa kurstillfälle i augusti

Mer om fortbildningskursen

Den kostnadsfria fortbildningskursen i Nivå 1, 2, 3 och 4 hålls en gång i månaden och genomförs i Google Classroom med Bossfight-tillägget. Den är ca 6 timmar lång och är baserad på Adam Palmquist kurs på Göteborgs Universitet: “Spel och simuleringar som miljöer för lärande“ (PDA683) och hans bok ”Det spelifierade klassrummet”.

Läs mer om vad som krävs för att delta och de 4 nivåerna här.