Bossfight

Gamification av Google Classroom

Bossfight är en applikation som är utvecklad av Online Partner tillsammans med Insert Coin för att enkelt kunna integrera spelifierade lärmoment i Google Classroom.

Bossfight består av flera olika moduler som används av läraren för att skapa, genomföra och följa upp spelifierade lärmoment. Tack vare integrationen med Google Classroom blir spelifierad undervisning en naturlig del i lärare och elevers dagliga arbete. Bossfight skapar engagemang och motivation hos elever som på ett lekfullt sätt får möjlighet att ta kontroll över sina studier och uppnå sina kunskapsmål.

Online Partner & Insert Coins webinar om digitala läroplattformar

Den 16 maj 2021 höll vi ett webinar där vi berättade om spelifiering och hur Insert Coins och Online Partners gemensamma satsning kan komma att ändra framtiden för digitala läroplattformar. Du kan se webinariet i sin helhet här nedan.

Fördelarna med spelifiering

  • Läraren får information som är kopplat till elevens aktiviteter i Google Classroom
  • Motiverar elever att ta del av ”flippat skolmaterial”
  • Motiverar elever att träna och repetera inför prov
  • Stärker elevernas förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande
  • Ger läraren insikter om vad som fungerar för olika elever
  • Anpassa lektioner efter individuella behov
  • Spelifierade utmaningar
  • Främjar elevernas närvaro
  • Ge självgående elever möjlighet att utvecklas i sin egen takt
  • Ger automatiserad feedback när eleverna behöver

   

Spelifierad undervisning med Bossfight ger starkare engagemang

Bossfight handlar inte om att spela spel på skoltid utan om hur kognitionsvetenskap, pedagogik och psykologi tillsammans kan förbättra elevers inlärning och kunskap genom starkare engagemang och arbetsglädje i skolan. Med spelifierad undervisning skapar Bossfight positiva känslor kring skolarbetet hos eleverna, vilket bidrar till att öka deras engagemang och tillfredsställelse över det egna arbetet.

Spelifierad undervisning kopplad till svensk läroplan

Genom att koppla Bossfights verktyg och moduler till den svenska läroplanen kan lärmoment anpassas till varje elevs kunskapsnivå och förutsättningar. Särskild hänsyn kan även tas till sådana faktorer som många elever upplever som negativa, t ex koncentrationssvårigheter, stress, låg självkänsla och oro. Erfarenhet visar att spelifierade lärmoment bidrar till att eleverna utvecklar ett starkt självledarskap och motivation att på egen hand ta kontrollen över sitt lärande.

Ett verktyg för lärare för att förbättra elevernas skolresultat

Bossfight är uppbyggt av moduler som läraren kan använda tillsammans eller var för sig för att skapa, genomföra och följa upp spelifierade lärmoment. Tack vare att Bossfight är helt integrerad med Google Classroom kan de spelifierade lärmomenten bli en naturlig del i lärare och elevers dagliga arbete där olika metoder för undervisning och lärande kan blandas. Genomgångar, samtal och föreläsningar kan t ex följas upp med spelifierade uppgifter och examinationer där eleverna får automatisk feedback och positiv förstärkning.