Vad är spelifiering?

Du har säkert hört ordet förut, kanske har du en djuplodande kunskap i ämnet, men ifall det skulle kännas lite luddigt så kommer här en kort introduktion till ämnet och varför det är intressant i en skolkontext.

En vanligt förekommande definition av spelifiering (eng. gamification) är:

“The use of game design elements in non-game contexts”

(Deterding, Dixon, & Nacke, 2010)

En lite mer omfattande beskrivning finns i Adam Palmquists bok, Det spelifierade klassrummet:

“Spelifiering, eller det mer kända begreppet gamification, är ett paraplybegrepp och samlingsnamn för olika verktyg och metoder där användningen av spelelement i icke-ordinära spelsammanhang … är markanta. Det generella syftet med de olika metoderna är att förbättra användarupplevelsen och öka användarnas kraftansträngningar genom att införa spelelement i olika aktiviteter”

(Palmquist, 2018)

Det är alltså inte ett begrepp som enbart används inom skolan, men det har visat sig passa väldigt bra in i olika former av undervisning. Vare sig det är i ett fysiskt klassrum, en digital lärplattform eller en pedagogisk app.