Minerva

Ett medborgar-forskningsprojekt
inom gamification och lärande

Minerva

Ett medborgarforskningsprojekt
inom gamification och lärande

Är du intresserad av att få en kostnadsfri utbildning i gamification och lärande samtidigt som du bidrar till forskning och utveckling?

Minerva är ett medborgarforskningsprojekt i samarbete mellan forskare på Kristiania University and Center for Excellent IT Education, Online Partner och Insert Coin. Projektledare är Adam Palmquist och Minerva är en del i hans avhandlingsprojekt. Ett av de grundläggande syftena med medborgarforskning är att allmänheten ges möjlighet att hjälpa forskare med olika frågeställningar. Samtidigt får medborgaren insyn och insikt i hur forskning går till. Din roll i projektet är att vara forskningsassistent. Din uppgift är att dela med dig av dina åsikter och observationer gällande gamificationverktyget Bossfight. I Minervaprojektet erbjuds du att engagera dig i fyra nivåer.

Deltagandet i forskningsprojektet Minerva är för dig som vill:

  • Få mer kunskap om gamification och lärande
  • Testa och se hur gamification fungerar genom ett modernt digitalt verktyg
  • Få ett bra exempel på hur du strukturerar onlineutbildningar
  • Vill bidra med dina tankar och funderingar till forskning inom gamification och lärande

Minerva på Facebook

Minerva har en sida på Facebook, följ oss gärna där:

https://www.facebook.com/Minerva-Medborgarforskning-105677481155000/

Det här krävs för att delta i Minerva

Hur är kursen uppbyggd, vad krävs av deltagarna och hur mycket tid behöver de lägga ner på forskning? Kursen är en så kallad semi-self-paced. Det innebär att kursen pågår under 4 veckor men allt material finns tillgängligt från början.

  • Basen av kursmaterialet består av strömmande föreläsningarna
  • Kursen har inga obligatoriska sessioner och uppgifterna är helt frivilliga
  • Det förekommer inte något obligatoriskt inläsningsmaterial i kursen
  • Det är bara forskningsenkäterna som är obligatoriska
  • Kursinnehållet är redigerat likt en MOOC vilket innebär att videoklippen är ca 3–10 minuter långa.
  • Utbildningen kan beskrivas som en modifierad högskolekurs på avancerad nivå á 7,5 poäng

Minerva 3 – nytt kurstillfälle! Eftersom intresset för den här kursen är mycket hög har vi tagit fram ytterligare ett kurstillfälle med start i december.

Är du också intresserad? Lämna din anmälan här:

Mer om fortbildningskursen

Den kostnadsfria fortbildningskursen i Nivå 1, 2, 3 och 4 hålls en gång i månaden och genomförs i Google Classroom med Bossfight-tillägget. Den är ca 6 timmar lång och är baserad på Adam Palmquist kurs: “Spel och simuleringar som miljöer för lärande“ (PDA683) och hans bok ”Det spelifierade klassrummet”.

Läs mer om vad som krävs för att delta och de 4 nivåerna här.